Nieuws

29-04-2015

Premiekorting voor lage inkomens?

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overweegt de mogelijkheid dat werkgevers minder sociale premies afdragen voor werknemers met een laag inkomen. Dat laat de bewindsman weten aan de Volkskrant. Asscher reageert daarmee op een zondag gepubliceerde studie van het Centraal Planbureau (CPB).

Lees meer >
28-04-2015

Extra werkgeverslasten door inkorten loondoorbetalingsperiode

Onderzoekers van het CPB hebben becijferd dat een verkorting van de loondoorbetalingsperiode bij ziekte van twee jaar naar één jaar leidt tot extra werkgeverslasten en een verslechtering van de overheidsfinanciën.

Lees meer >
23-04-2015

Meldpunt misstanden ‘flexwet’

Het CNV is een meldpunt gestart voor werknemers die te maken krijgen met misstanden als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Aanleiding voor het meldpunt zijn de berichten dat bij verschillende werkgevers in de aanloop naar de nieuwe ontslagregels flexwerkers hun werk zijn kwijtgeraakt.

Lees meer >
23-04-2015

Fashion- en Sport: in gesprek over cao, maar niet met grote bonden

Op 16 april zijn de onderhandelingen voor de cao Fashion- & Sportdetailhandel gestart. Werkgevers INretail heeft hiervoor echter niet FNV Handel en CNV Dienstenbond uitgenodigd, maar schuift alleen aan tafel met de kleine bond Alternatief voor Vakbond.

Lees meer >
 
23-04-2015

Vergeet niet de revisierente

Wanneer een lijfrenteverzekering voortijdig wordt afgekocht, moet revisierente worden betaald. Dit geldt ook als de reden voor afkoop een penibele financiële positie is geweest en de belastingplichtige bij de afkoop in zijn ogen zelfs verlies heeft geleden.

Lees meer >
21-04-2015

iPad toch een computer

De iPad blijkt fiscaal een lastig apparaat. Volgens Rechtbank Haarlem is het een computer. Hof Amsterdam meende dat het eigenlijk toch meer een communicatiemiddel is en dus fiscaal moet worden behandelt als telefoon. Maar volgens de advocaat-generaal bij de Hoge Raad is de ‘telefoonfunctie’ toch ondergeschikt aan de overige functies en taken van het apparaat, zodat de conclusie is: een ‘computer’.

Lees meer >
20-04-2015

Wettelijk minimumloon omhoog

Twee keer per jaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast aan de welvaartsontwikkeling. Op 20 april heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de nieuwe bedragen per 1 juli 2015 in de Staatscourant gepubliceerd.

Lees meer >
20-04-2015

Alternatief voor Beschikking geen loonheffing

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt staatssecretaris Wiebes van Financiën een alternatief aan voor de Beschikking geen loonheffing (BGL). Het alternatief is het resultaat van overleg met diverse organisaties naar aanleiding van het vorig jaar ingediende wetsvoorstel Beschikking geen loonheffing.

Lees meer >
 
16-04-2015

Check de sociale en milieurisico’s

Veel bedrijven doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), zo blijkt uit de MVO Monitor 2015 van MVO Nederland. Maar veel bedrijven onderschatten nog wel de sociale en milieurisico’s van producten die zij in verre landen laten maken.

Lees meer >
15-04-2015

Meer mogelijkheden voor flexibel werken

De Eerste Kamer heeft op 14 april 2015 ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur, arbeidsplaats en werktijd ten einde flexibel werken te bevorderen (32 889). Dit wetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Voortman (GL) en Heerma (CDA) beoogt werknemers meer mogelijkheden te geven voor telewerken en werken op voor hen gunstige tijden.

Lees meer >
15-04-2015

Bij notariële akte schuldig gebleven schenking geeft meer zekerheid

Kinderen die door een ouder schuldig gebleven schenkingen in mindering willen brengen op de nalatenschap, doen er goed aan deze schenking in een notariële akte te laten vastleggen of de onderhandse akte door de notaris te laten bekrachtigen. Als een - in een onderhandse akte - schuldig gebleven schenking pas na het overlijden van de ouder wordt uitgevoerd, dan vervalt de schenking bij het overlijden van de ouder.

Lees meer >
14-04-2015

Wel of geen bezwaar maken tegen forfaitair rendement?

In diverse media wordt aandacht besteed aan de uitspraak van de Hoge Raad van 3 april 2015. De Hoge Raad merkt daarin op dat het stelsel van de vermogensrendementsheffing in strijd kan komen met het Eerste Protocol (EP) bij het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61