kantoor adw harderwijk

Privacy

Middels deze pagina informeren wij u over de wijze waarop door ADW Accountants met persoonlijke gegevens op de website wordt omgegaan. 

Op diverse plaatsen op deze website kunnen persoonlijke gegevens worden opgeven, zoals naam en adres. Hierbij is het telkens duidelijk voor welk doel die gegevens gebruikt zullen worden. In beginsel worden deze gegevens niet aan derden verstrekt en zullen uitsluitend voor het omschreven doel gebruikt worden.

Wellicht zonder dat internetgebruikers zich daarvan bewust zijn stellen zij beheerders van websites in staat bepaalde gegevens te verzamelen. Voor zover ADW Accountants dergelijke gegevens gebruikt, zal dit anoniem geschieden. Ook hier geldt dat deze gegevens in beginsel niet aan derden worden verstrekt. Echter bepaalde verwijzingen voeren naar websites die door derden worden bijgehouden en waarover ADW Accountants geen controle heeft. Vorenstaande heeft daarom geen betrekking op verwijzingen
naar websites van derden.