Nieuws

28-10-2015

Vernieuwde Leidraad personeelsvertegenwoordiging

De SER heeft een vernieuwde versie van de Leidraad personeelsvertegenwoordiging (Leidraad PVT) gepubliceerd. In de Leidraad PVT staat een modelreglement met uitleg over wat in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) voor de personeelsvertegenwoordiging is geregeld.

Lees meer >
28-10-2015

Bitcoins vrijgesteld van btw!

Bitcoins en andere virtuele valuta kunnen zonder inhouding van btw tegen traditionele valuta gewisseld worden. Dit heeft het Hof van Justitie EU onlangs bepaald.

Lees meer >
27-10-2015

Inlenen of aanbesteden van een dienst?

Om aansprakelijk te worden gesteld voor de niet-betaalde loonheffing en omzetbelasting in het kader van de inlenersaansprakelijkheid, moet er wel sprake zijn geweest van inlening van personeel.

Lees meer >
26-10-2015

Lagere WW-premie door sterkere daling aantal uitkeringen

Door een sterke daling van het aantal WW-uitkeringen kunnen veel werkgevers een verlaging van de WW-sectorpremie tegemoet zien.

Lees meer >
 
23-10-2015

Maandelijkse opgave intracommunautaire leveringen voor meer ondernemers

Vanaf volgend jaar zullen meer ondernemers maandelijks een opgaaf intracommunautaire leveringen moeten doen in plaats van per kwartaal. Met ingang van 1 januari 2016 wordt het drempelbedrag voor het doen van maandelijkse opgave verlaagd.

Lees meer >
23-10-2015

Nieuwe subsidieronde voor duurzame inzetbaarheid

Sinds 19 oktober is er weer een nieuwe subsidieronde duurzame inzetbaarheid opgesteld. Werkgevers kunnen aanvragen indienen bij het Agentschap SZW voor projecten gericht op duurzame inzetbaarheid. Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een maximum van € 10.000.

Lees meer >
23-10-2015

36-urig contract met zzp’er niet goedkoper

Voor opdrachtgevers maakt het weinig uit of ze zzp’ers op basis van een 36-urig contract of een 40-urig contract inhuren voor een opdracht. Zelfstandige professionals blijken namelijk bijna 9% meer te factureren dan hun collega’s met een 40-urig contract. Dit blijkt uit een onderzoek van 15.000 declaraties van zelfstandige professionals met een fulltime opdracht (minimaal 32 uur) tussen januari 2013 en met juni 2015. En werken de ingehuurde professionals parttime dan declareren ze vaak al hun gewerkte uren, tegen 80% van de uren bij fulltime ingehuurde professionals.

Lees meer >
21-10-2015

Niet digitaal btw-aangifte doen is een verzuim

Een ondernemer die tot 1 januari 2012 ontheffing had voor het doen van digitale btw-aangifte, bleef ook na 2012 btw-aangifte op papier doen. Dit leverde hem een verzuimboete op. Deze boete bleef in stand omdat niet op de voorgeschreven wijze aangifte was gedaan.

Lees meer >
 
21-10-2015

Toename aantal fusiemeldingen

In het derde kwartaal van 2015 is het aantal bij de SER gemelde fusies met 18% gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014 (99 meldingen). In het tweede kwartaal van 2015 werden bij de SER 110 meldingen gedaan en in het derde kwartaal 117. Het aantal meldingen overstijgt daarmee zelfs het niveau van het derde kwartaal van 2008 (113 meldingen). In de jaren daarna was dat aantal niet meer in het derde kwartaal gehaald.

Lees meer >
15-10-2015

Verhoogde standaardboete overtreding Wav onredelijk

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het boetebeleid inzake overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen moet aanpassen. De standaardboete van € 12.000 per overtreding als een vreemdeling zonder werkvergunning arbeid verricht is onredelijk.

Lees meer >
15-10-2015

Gewenningsperiode elektronisch berichtenverkeer verlengd

Staatssecretaris Wiebes heeft in een brief aan de Eerste Kamer laten weten dat de gewenningsperiode voor elektronische berichten in de vorm van de aangifte inkomstenbelasting, de uitnodiging daarvoor en de voorlopige en definitieve aanslagen worden verlengd van één naar twee jaar.

Lees meer >
14-10-2015

Vrije ruimte voor eind 2015 invullen

Onder de werkkostenregeling (WKR) is het mogelijk om 1,2 % van de totale fiscale loonsom te besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen door deze uitgaven onder te brengen in de vrije ruimte. Veel ondernemers hebben deze ruimte op dit moment nog niet helemaal gevuld. Het is dan ook verstandig nu tegen het eind van het jaar te kijken of er nog optimaal gebruik gemaakt kan worden van deze vrije ruimte door bijv. vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers die in de planning staan nog dit jaar in de vrije ruimte onder te brengen. Let echter wel op, overschrijding van de vrije ruimte leidt tot het betalen van 80% eindheffing.

Lees meer >
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68